Lyrestad

Forkod
168018
Namn
Lyrestad
Län
Skaraborgs
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1837-.
Arkiv
1888-01-15 brand, varvid stora delar förstörts.

Administrativ historik

Namn
Lyrestad
Geo-id
168018000
Tid
0 - 9999