Lysvik

Forkod
176605
Namn
Lysvik
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Länkar
Sunne
Pastorat
-1821 Fryksdals pastorat (se ), 1821-05-01(beslut 1814-04-20)-1912 Fryksände, 1912-05-01- eget.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Lysvik
Geo-id
176605000
Tid
0 - 9999