Maglehem

Forkod
118026
Namn
Maglehem
Län
Kristianstads
Pastorat
-1926 Hörröd, 1926-05-01-1961 Maglehem och Hörröd, 1962- Degeberga.
Husförhörslängd
(1796), 1810-.

Administrativ historik

Namn
Maglehem
Geo-id
118026000
Tid
0 - 9999