Magra

Forkod
158206
Namn
Magra
Län
Älvsborgs
Pastorat
Stora Mellby.
Husförhörslängd
1780-

Administrativ historik

Namn
Magra
Geo-id
158206000
Tid
0 - 9999