Malexander

Forkod
56006
Namn
Malexander
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962-1972 Åsbo, 1973- Ekeby.
Husförhörslängd
1826- (lucka 1861-1890).
Arkiv
1929 brand.

Administrativ historik

Namn
Malexander
Geo-id
56006000
Tid
0 - 9999