Målilla kbfd

Forkod
86000
Namn
Målilla kbfd
Indelning
1937-01-01 bildat inom Målilla med Gårdveda församling, 1961-12-31 upplöst.
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Solgården 1939-1941 införda i kyrkobokföringsdistriktets födelsebok, 1942-1946 i särskild födelsebok hos pastorsämbetet.

Administrativ historik

Namn
Målilla med gårdveda
Geo-id
86003000
Tid
0 - 9999