Malma

Forkod
160301
Namn
Malma
Län
Skaraborgs
Pastorat
Tengene.
Husförhörslängd
(1721), 1812-.

Administrativ historik

Namn
Malma (r-län)
Geo-id
160301000
Tid
0 - 9999