Ask

Forkod
58312
Namn
Ask
Län
Östergötlands
Pastorat
-1558 Ekebyborna, 1558-1578 Vinnerstad, 1578-1601 Ekebyborna, 16011699 Vinnerstad, 1699-1922 Ekebyborna, 1922-05-01-1961 Varv och Styra, 1962Fornåsa.
Husförhörslängd
1790-

Administrativ historik

Namn
Ask (e-län)
Geo-id
58312000
Tid
0 - 9999