Malmö garnisonsförsamling

Forkod
128000
Namn
Malmö garnisonsförsamling
Alias
Kronprinsens husarregemente
Indelning
1710 bildad, 1897 införlivat Helsingborgs garnisonsförsamling, 1927-04-30 upplöst.
Län
Skåne
Husförhörslängd
1819-1927.
Arkiv
i Malmö stadsarkiv.