Malmö hospitalsförsamling

Forkod
128000
Namn
Malmö hospitalsförsamling
Indelning
senast 1928-04-30 upplöst (enligt SCB 1910 upphörd; omfattade 1900 dem för vilka annan kyrkobokföringsort ej kunnat utrönas).
Län
Skåne
Husförhörslängd
1874-1928.
Arkiv
i stadsarkivet.