Malmö Karoli

Forkod
128000
Namn
Malmö Karoli
Alias
Caroli, Malmö Caroli
Indelning
1683 utbruten ur Malmö Sankt Petri, 1884-05-01 (beslut 1873-04-18och 1883-02-23) utbrutet Malmö Sankt Pauli, 1949-01-01 uppgått i Malmö Sankt Petri (och nybildade Kirseberg).
Län
Skåne
Övrigt
territoriell efter beslut 1812-03-18.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1813-1948.
Arkiv
i Kirseberg.