Malung

Forkod
202302
Namn
Malung
Alias
Övermalung
Indelning
mycket tidigt utbruten ur Mora, troligen 1200-talet utbrutet Lima, omkring 1815 inrättat Tyngsjö kapellag med egen kyrkobokföring, 1922-05-05 kapellaget upplöst, indelningen i Malung utom Tyngsjö och
Län
Dalarnas
Pastorat
förr Mora, omkring 1400-1616 Malung och Lima, 1616-09-08eget.
Husförhörslängd
1803-.
Arkiv
dispensarkiv, allt i Malung.

Administrativ historik

Namn
Malung
Geo-id
202302000
Tid
0 - 9999