Månsarp

Forkod
68019
Namn
Månsarp
Län
Jönköpings
Pastorat
-1942 Barnarp, 1943-1961 Månsarp och Barnarp, 1962- eget.
Husförhörslängd
1721-.

Administrativ historik

Namn
Månsarp
Geo-id
68019000
Tid
0 - 9999