Månstad

Forkod
155207
Namn
Månstad
Län
Älvsborgs
Pastorat
Länghem.
Husförhörslängd
1811- (lucka 1815-1817).

Administrativ historik

Namn
Månstad
Geo-id
155207000
Tid
0 - 9999