Marbäck

Forkod
158415
Namn
Marbäck
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1921 Gällstad, 1921-05-01-1961 Tvärred, 1962- Gällstad.
Husförhörslängd
1811-.

Administrativ historik

Namn
Marbäck (p-län)
Geo-id
158415000
Tid
0 - 9999