Marby

Forkod
232107
Namn
Marby
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
förväxla ej med Marieby, som på 1600-talet kallats Marby.
Pastorat
till omkring 1350 Hallen, sedan -1889 Sunne, 1889-05-01- (beslut 1851-01-17) Hallen.
Husförhörslängd
1769-.

Administrativ historik

Namn
Marby
Geo-id
232107000
Tid
0 - 9999