Mårdaklev

Forkod
156504
Namn
Mårdaklev
Län
Älvsborgs
Pastorat
Kalv.
Husförhörslängd
(1772), 1809-.

Administrativ historik

Namn
Mårdaklev
Geo-id
156504000
Tid
0 - 9999