Asker

Forkod
188015
Namn
Asker
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779Örebro län, 1865-11-14 överfört Forsbro från Västra Vingåker i Södermanlands län till Asker i Örebro län (förut stundom räknad som Askers länsdel i Södermanlands lä
Övrigt
1890 SCB: Asker (med Brefvens bruk) - 1833-1928 hade Brevens bruk egen brukspredikant.
Pastoratskod
40901
Pastorat
-1593 Asker och Lännäs, 1593-06-14-1961 eget, 1962- Asker och Lännäs.
Husförhörslängd
1689- (lucka 17321741).

Administrativ historik

Namn
Asker
Geo-id
188015000
Tid
0 - 9999