Marieberg

Forkod
148000
Namn
Marieberg
Alias
Majförsamlingen
Indelning
1786-05-11 utbruten ur Örgryte, 1820 uppgått i Förenade Kustförsamlingen (Göteborgs Karl Johan).
Län
Västra Götalands
Pastorat
Örgryte.
Husförhörslängd
(1773), 1800-1828.