Marka

Forkod
168610
Namn
Marka
Län
Skaraborgs
Pastorat
Gökhem.
Husförhörslängd
1788-.

Administrativ historik

Namn
Marka
Geo-id
168610000
Tid
0 - 9999