Marstrand

Forkod
148203
Namn
Marstrand
Indelning
1682 utbrutet Karlstens slottsförsamling, 1883-01-01 införlivat Karlstens slottsförsamling.
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1682 eget, 1682-1882 Marstrand och Karlstens slottsförsamling, 1883-1961 eget, 1962- Torsby.
Husförhörslängd
(1715), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Marstrand
Geo-id
148203000
Tid
0 - 9999