Marstrands mosaiska

Forkod
148200
Namn
Marstrands mosaiska
Indelning
1775 bildad, 1794 upplöst.
Län
Västra Götalands