Marum

Forkod
168213
Namn
Marum
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1551 eget, 1551- Skara, omkring 1580-1961 Vinköl, 1962- Synnerby.
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Marum
Geo-id
168213000
Tid
0 - 9999