Mästerby

Forkod
98058
Namn
Mästerby
Län
Gotlands
Pastorat
medeltiden eget, sedan Sanda.
Husförhörslängd
1787-.

Administrativ historik

Namn
Mästerby
Geo-id
98058000
Tid
0 - 9999