Matteröd

Forkod
118318
Namn
Matteröd
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 Brönnestad, 1962- Finja.
Husförhörslängd
(1683), 1798- (lucka 1805- 1808).

Administrativ historik

Namn
Matteröd
Geo-id
118318000
Tid
0 - 9999