Askersunds landsförsamling

Forkod
188200
Namn
Askersunds landsförsamling
Alias
Askersund
Indelning
1643 utbrutet Askersunds stadsförsamling, 1965-01-01 uppgått i Askersund.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
1643-1961 eget, 1962-1964 Askersunds stadsförsamling.
Husförhörslängd
1789-1964.