Mellby

Forkod
168106
Namn
Mellby
Län
Skaraborgs
Övrigt
i Kållands härad.
Pastorat
Råda.
Husförhörslängd
(1695), 1769-.

Administrativ historik

Namn
Mellby (r-län)
Geo-id
168106000
Tid
0 - 9999