Mellby

Forkod
68608
Namn
Mellby
Alias
Medelby
Län
Jönköpings
Pastorat
medeltiden eget, sedan Höreda.
Husförhörslängd
1793-

Administrativ historik

Namn
Mellby (f-län)
Geo-id
68608000
Tid
0 - 9999