Misterhult

Forkod
88272
Namn
Misterhult
Indelning
1952-01-01 indelad i två kbfd: Misterhults norra kbfd och Misterhults södra kbfd.
Län
Kalmar
Övrigt
födelser vid Misterhults förlossningshem 1939-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1812-.
Arkiv
i Misterhults norra kbfd.

Administrativ historik

Namn
Misterhult
Geo-id
88272000
Tid
0 - 9999