Mjöbäck

Forkod
156503
Namn
Mjöbäck
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1970 Mjöbäck, Holsljunga och Älvsered, 1971- Mjöbäck och Holsljunga.
Husförhörslängd
1818-.

Administrativ historik

Namn
Mjöbäck
Geo-id
156503000
Tid
0 - 9999