Mo

Forkod
143505
Namn
Mo
Län
Västra Götalands
Pastorat
Naverstad.
Husförhörslängd
1759-

Administrativ historik

Namn
Mo (o-län)
Geo-id
143505000
Tid
0 - 9999