Mo

Forkod
158503
Namn
Mo
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1973 Edsleskog, 1974- Åmål.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Mo (p-län)
Geo-id
158503000
Tid
0 - 9999