Mo

Forkod
166308
Namn
Mo
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Hjälstad, 1962- Fägre.
Husförhörslängd
1747-.

Administrativ historik

Namn
Mo (r-län)
Geo-id
166308000
Tid
0 - 9999