Mo

Forkod
218207
Namn
Mo
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Pastorat
-1877 Mo och Rengsjö, 1878(beslut 1866-05-25)-1961 eget, 1962- Söderala.
Husförhörslängd
1743-.

Administrativ historik

Namn
Mo (x-län)
Geo-id
218207000
Tid
0 - 9999