Mo

Forkod
228409
Namn
Mo
Indelning
1824 utbruten ur Själevad.
Län
Västernorrlands
Pastorat
1824-1961 eget, 1962- Själevad.
Husförhörslängd
1827-.

Administrativ historik

Namn
Mo (y-län)
Geo-id
228409000
Tid
1824 - 9999
pre
Själevad 228408002
1795 - 1823