Möklinta

Forkod
198108
Namn
Möklinta
Län
Västmanlands
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1656-.

Administrativ historik

Namn
Möklinta
Geo-id
198108000
Tid
0 - 9999