Asklanda

Forkod
152711
Namn
Asklanda
Län
Älvsborgs
Pastorat
Nårunga.
Husförhörslängd
1823-.

Administrativ historik

Namn
Asklanda
Geo-id
152711000
Tid
0 - 9999