Mollösund

Forkod
142107
Namn
Mollösund
Indelning
1587 utbruten ur Morlanda som kapellförsamling, 1923-01-26 annexförsamling.
Län
Västra Götalands
Pastorat
1587-1631 Tegneby, 1632- Morlanda.
Husförhörslängd
(1794), 1844-.

Administrativ historik

Namn
Mollösund
Geo-id
142107000
Tid
0 - 9999