Mörarp

Forkod
128312
Namn
Mörarp
Län
Skåne
Pastorat
medeltiden eget, sedan Kropp.
Husförhörslängd
(1698), 1818-.

Administrativ historik

Namn
Mörarp
Geo-id
128312000
Tid
0 - 9999