Mörkö

Forkod
18111
Namn
Mörkö
Län
Stockholms
-1970 Södermanlands län, 1971- Stockholms län.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Hölö.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Mörkö
Geo-id
18111000
Tid
0 - 9999