Mörrum

Forkod
108206
Namn
Mörrum
Län
Blekinge
Pastorat
Mörrum och Elleholm.
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Mörrum
Geo-id
108206000
Tid
0 - 9999