Mortorp

Forkod
88013
Namn
Mortorp
Indelning
utbrutet Mortorps kapell (Oskar).
Län
Kalmar
Pastorat
förr Mortorp och Hagby, åtminstone 1555-1567 Mortorp och Voxtorp, 1567- eget
Husförhörslängd
1785,

Administrativ historik

Namn
Mortorp
Geo-id
88013000
Tid
0 - 9999