Morup

Forkod
138209
Namn
Morup
Län
Hallands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Morup och Stafsinge.
Husförhörslängd
(1763), 1809-.

Administrativ historik

Namn
Morup
Geo-id
138209000
Tid
0 - 9999