Mosjö

Forkod
188005
Namn
Mosjö
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
Mosjö och Täby.
Husförhörslängd
1697-.

Administrativ historik

Namn
Mosjö
Geo-id
188005000
Tid
0 - 9999