Mosseberg

Forkod
162200
Namn
Mosseberg
Alias
Mjösjöberg
Indelning
1548 uppgått i Sandhem.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Sandhem.