Mossebo

Forkod
155204
Namn
Mossebo
Län
Älvsborgs
Pastorat
Tranemo.
Husförhörslängd
(1774), 1781-

Administrativ historik

Namn
Mossebo
Geo-id
155204000
Tid
0 - 9999