Multrå

Forkod
228302
Namn
Multrå
Indelning
omkring 1400 utbruten ur Sollefteå.
Län
Västernorrlands
Pastorat
Sollefteå.
Husförhörslängd
1762-

Administrativ historik

Namn
Multrå
Geo-id
228302000
Tid
0 - 9999