Munka-Ljungby

Forkod
118205
Namn
Munka-Ljungby
Alias
Ljungby
Län
Kristianstads
Pastorat
-1610 eget, 1610-1681 Munka-Ljungby och Ängelholm, 1681(beslut 1673-05-14)-1736 Össjö, 1737-1961 Munka-Ljungby och Ängelholm (ej tvärtom, som ibland uppgivits - SCB 1870
Husförhörslängd
(1683), 1819-

Administrativ historik

Namn
Munka-ljungby
Geo-id
118205000
Tid
0 - 9999