Muonionalusta

Forkod
252103
Namn
Muonionalusta
Indelning
1854 utbruten ur Pajala som kapellförsamling.
Län
Norrbottens
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem 1930-talet ej införda i bevarad födelsebok, journaler ej kända.
Pastorat
1854-1961 Pajala, 1962- eget.
Husförhörslängd
1941
Arkiv
1941-11-24 helt förstört vid brand, rekonstruerad födelsebok finns för tiden 1893-1940.

Administrativ historik

Namn
Muonionalusta
Geo-id
252103000
Tid
1854 - 9999
pre
Pajala 252101001
1725 - 1853