Murum

Forkod
158406
Namn
Murum
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1988 Hällstad, 1989- Södra Ving.
Husförhörslängd
(1766), 1800-.

Administrativ historik

Namn
Murum
Geo-id
158406000
Tid
0 - 9999